احمد سالاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد سالاری

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر پروزه سرمایه گذاری صالح المهدی 1392/6 - 1392/12