ارزو حسنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارزو حسنی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
منابع طبیعی محیط زیست
– کارشناسی – معدل: 16.00
محیط زیست کرج 1389 - 1393