امين عباسزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امين عباسزاده

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابدارى مالى
– کارشناسی – معدل: 18.00
مديريت صنعتى 1389 - 1394