حامد دودانگه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد دودانگه

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بهداشت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس 1391/8 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 14.00
شهر قدس 1386 - 1391