پریسا ابراهیم زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پریسا ابراهیم زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فروش پردیسبان 1392/12 - 1393/12
کارمند ارکان سازه 1392/12 - 1392/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونبک
– کارشناسی – معدل: 14.05
ادیبان 1387 - 1389