محمدرضا ثریانژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا ثریانژاد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کار اموز ایران ترانسفو ری 1390/3 - 1390/6
سربازی نیروی هوایی ارتش 1392/5 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی و فیزیک
– دیپلم – معدل: 17.59
1384 - 1385
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.30
سراسری سمنان 1387 - 1392