سعیده خانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعیده خانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار فروش چای کاپیتان 1391/2 - 1393/2
ویزیت تلفنی چای گلستان 1388/10 - 1390/1