حامد شیروانی باقری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد شیروانی باقری

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیریت پشتیبانی فنی شرکت مهندسی داده گستر سینا شیراز 1392/1 -