علیرضا درست کار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا درست کار

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار ترانزیت شرکت حمل و نقل پیام 1391/2 - 1392/7
متصدی دفاتر دارایی ارتش 1390/5 - 1391/2
حسابدار -انبار دار شرکت تولیدی دارکوب 1393/2 - 1393/7
حسابدار پروژه شرکت دارو سازی بیوسان 1393/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.78
آزاد 1385 - 1389