حامد ساکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد ساکی

محل سکونت: همدان - نهاوند

جنسیت: مرد