سید عباس حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید عباس حسینی

محل سکونت: تهران - تهران