عاطفه جانعلی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عاطفه جانعلی پور

محل سکونت: مازندران - بابل

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزاد ساری 1392 - 1394