سحر الیاسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سحر الیاسی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 14.53
شبستر 1390 - 1393