لیلا ابراهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لیلا ابراهیمی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مخابرات سیستم
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی 1392 - 1394
ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت
– کارشناسی – معدل: 15.37
موسسه جهاد دانشگاهی خوزستان 1388 - 1390
ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت
– کاردانی – معدل: 14.28
موسسه جهاد دانشگاهی خوزستان 1385 - 1387
ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت
– کاردانی – معدل: 14.28
موسسه جهاد دانشگاهی خوزستان 1385 - 1387