سپيده دارکنار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سپيده دارکنار

محل سکونت: فارس - شیراز