محمد ولائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد ولائی

محل سکونت: آذربایجان غربی - میاندوآب

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
جغرافیا برنامه ریزی روستایی
– کارشناسی – معدل: 14.80
پیام نور نقده 1385 - 1389
جغرافیا برنامه ریزی روستایی
– کارشناسی – معدل: 19.91
دانشگاه زنجان 1390 - 1392