مصطفی جهانگیری نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی جهانگیری نژاد

محل سکونت: خوزستان - اهوازسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح وناظر اجرایی نماگستر 1388/12 - 1389/12
طراح وناظر اجرایی آرت دکور 1390/12 - 1393/9
ناظر اجرایی بنامدرن 1393/9 - 1393/11
طراح سبک سازان پارس 1393/8 -