پریچهره جبارزارع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پریچهره جبارزارع

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک جامدات مکانیکی
– کارشناسی – معدل: 15.05
یزد 1389 - 1393