رضا شهبازاذر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا شهبازاذر

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیهسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس وظیفه جهاد کشاورزی 1391/9 - 1392/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی علوم باغبانی
– کارشناسی – معدل: 15.83
ارومیه 1387 - 1391