کاوه تحویلداری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کاوه تحویلداری

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.00
آزاد رشت 1391 - 1393