فرزاد غلامی کرچگانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرزاد غلامی کرچگانی

محل سکونت: چهارمحال و بختیاری - سامان
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 14.83
صفاهان 1390 - 1392