مسعود فاطمی نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود فاطمی نیا

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد