محمد مومنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد مومنی

محل سکونت: فارس - اقلید

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس خرید قطعات شرکت فولاد نطنز 1388/11 - 1392/11
بازرس جوش شرکت بازرسی تکین کو 1393/8 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک تبدیل انرژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزاد اسلامی واحد قزوین 1389 - 1394
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 14.00
آزاد اسلامی واحد نجف آباد 1381 - 1386