مرتضی کریمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی کریمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس معدن نگین سنگ 1382/12 - 1388/12
مهندس معدن گوهر سنگ 1389/1 - 1393/6
دانشیار دانشگاه اصفهان 1389/12 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن استخراج
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.36
علوم تحقیقات 1382 - 1385
معدن استخراج
– کارشناسی – معدل: 15.00
اراک 1376 - 1380