زهرا فیض ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا فیض ابادی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی محض
– کارشناسی – معدل: 14.72
- 1386 - 1391