امید جعفری الاتیموری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید جعفری الاتیموری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 17.20
شهید بابایی 1387 - 1389
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 16.25
رجاء 1389 - 1391