الیاس ارسنجانی طرقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الیاس ارسنجانی طرقی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس دانشگاه آزاد 1389/10 - 1392/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی کاربردی عددی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.19
آزاد لاهیجان 1387 - 1389