فرزاد قدمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرزاد قدمی

محل سکونت: هرمزگان - بندرعباس

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس دفتر فنی - نقشه کش-ناظر ساخت ارمان سازه ارین 1389/5 - 1391/3
سرپرست دفتر فنی-سرپرست مهندسی-سرپرست اجرا-QC MAN - بازرس جوش نفت سازه قشم 1391/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی پتروشیمی
– کارشناسی – معدل: 13.00
آزاد شهرضا 1379 - 1385