میلاد عباسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد عباسی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فروش کالای طب ایران 1391/6 - 1392/6
سرپرست ایفا پروژه 1392/11 - 1393/3
کازشناس فروش بیمه ایران 1387/2 - 1388/9
کارشناس فروش رایا چوب 1393/3 - 1393/7
کارشناس فروش کارا چوب 1389/2 - 1390/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
منابع طبیعی صنایع چوب و کاغذ
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.30
علوم تحقیقات 1390 - 1393
منابع طبیعی صنایع چوب و کاغذ
– کارشناسی – معدل: 14.00
چالوس 1383 - 1387