حنظله شعبانی ولاشدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حنظله شعبانی ولاشدی

محل سکونت: مازندران - نکا

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
طراحی محیط اکوپارک
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه تهران 1392 - 1394