غلامرضا باقری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: غلامرضا باقری

محل سکونت: لرستان - بروجرد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر برنامه ریزی شركت زاگرس خودرو 1379/11 -
مدیر تضمین كیفیت شركت مهارت 1376/2 - 1379/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع برنامه ریزی
– کارشناسی – معدل: 13.01
شريف 1367 - 1372