مهدی باقری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی باقری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پژوهشگر صنایع دفاع 1393/2 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.70
شیراز 1390 - 1392