سیده فاخته موسوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیده فاخته موسوی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئولIT اتاق اصناف شهرستان شهریار 1391/4 - 1392/1
کارمند انفورماتیک شرکت تعاونی روستائی شباهنگ شهریار 1392/10 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.12
آزاد اسلامی واحد شهرقدس 1385 - 1389