امیر گلوانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر گلوانی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.00
آزاد خوی 1385 - 1391