خدیجه حضرتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: خدیجه حضرتی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
خانه دار نامشخص 1303/2 -