یاسر طاهری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یاسر طاهری

محل سکونت: خراسان شمالی - بجنورد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
معاونت فتوت ستاد مقاومت بسیج 1392/5 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر علوم کامپیوتر
– کارشناسی – معدل: 12.24
پیام نور 1386 - 1391