شهرام ثمودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهرام ثمودی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد