فروغ احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فروغ احمدی

محل سکونت: زنجان - زنجان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق قضایی حقوق قضایی
– کارشناسی – معدل: 13.91
آزاد زنجان 1375 - 1380