سید موسی رضوی مجد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید موسی رضوی مجد

محل سکونت: کردستان - قروه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 14.22
خوارزمی 1388 - 1392