مهدی گوگل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی گوگل

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد