حبيبه شريفي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حبيبه شريفي

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی مدیریت ورزشى
– کارشناسی – معدل: 16.92
الزهرا 1388 - 1392