حمید مظفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید مظفری

محل سکونت: سیستان و بلوچستان - زاهدان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت دولتی دولتی
– کارشناسی – معدل: 15.44
ازاد اسلامی 1388 - 1391