احسان کاظمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان کاظمی

محل سکونت: گلستان - گرگان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور حقوقی مشاور حقوقی تعاونی بهمن ایثار سال 89 - 90 مشاور حقوقی موسسه مالی مولی 1388/12 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق قضایی
– کارشناسی – معدل: 13.89
ازاد دامغان 1383 - 1387