اریان ابراهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اریان ابراهیمی

محل سکونت: گیلان - سیاهکل

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کاردانی – معدل: 14.41
شهید رجایی 1391 - 1393