حمیدرضا ملک نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا ملک نژاد

محل سکونت: تهران - تهران