یاسین فلاح

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یاسین فلاح

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.00
ساری 1387 - 1392