سجاد صدیقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد صدیقی

محل سکونت: سمنان - شاهرودسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فی سینا طب افق 1390/7 - 1391/8
کارشناس فروش تیوا طب 1393/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
– کارشناسی – معدل: 14.12
آزاد مشهد 1387 - 1391