مجید محسنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید محسنی

محل سکونت: اصفهان - اصفهانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
شاکرد الکتروفنی اریس 1388/4 - 1391/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 13.57
نقش جهان 1388 - 1391