سحر پارسایی فر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سحر پارسایی فر

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی بازرگانی کراس چرخ 1390/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکترونیک تکنولوژی الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.00
شریعتی 1386 - 1390