حسین مصطفوی یزدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین مصطفوی یزدی

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول انفورماتیک قلم چی واحد خواهران 1390/6 -
کارشناس نظارت دانشگاه علوم پزشکی یزد 1392/7 -
معاون فناوری و اطلاعات دبیرستان بزرگسالان البرز 1386/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت عمومی مبارزه با بیماریها
– کاردانی – معدل: 14.91
علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1383 - 1385
مهندسی مواد صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.98
دانشگاه آزاد یزد 1387 - 1390